Firma Ing. Miroslav Škápik - PRODUKT bola založená zápisom do Živnostenského registra dňa 25.3.1994

Od svojho vzniku sa venuje predaju pružín a poľnohospodárskych dielov.

Dńa 1.5.2014 sa firma transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným PRODUKT GROUP s.r.o.

Doména www.pruziny.com bola spustená aby sme Vám priblížili široký sortiment produktov, ktorým sa venujeme v súčasnosti.

Veríme, že naše dlhoročné skúsenosti a odbornosť Vás presvedčia.

Tešíme sa na spoluprácu.